Strefa czytelnika

O Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli otrzymała nieodpłatnie sprzęt komputerowy (3 komputery) w ramach programu IKONKA, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Program IKONKA polega na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do Internetu (tzw. PIAP - Public Internet Access Point) w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa mazowieckiego. Punkty te nazywane są "czytelniami internetowymi". Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004-2006.

Wyposażenie bibliotek publicznych w Czytelnie Internetowe daje szansę na zmianę oblicza biblioteki publicznej oraz na przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej, oświeceniowej roli - miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem.

Uruchamianie nowych czytelni internetowych w ramach programu IKONKA, zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich - gdzie dostęp do sieci Internet jest w dużym stopniu ograniczony - otwiera społeczności lokalnej możliwości dotarcia do wiedzy, często dotychczas niedostępnej.

Dzięki programowi tysiące młodych ludzi otrzymało szansę skorzystania z zasobów edukacyjnych sieci Internet, dotarcia zarówno do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej jak również innych cennych źródeł wiedzy i informacji.

Realizacja programu IKONKA sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostępie do wiadomości oferowanych przez sieć Internet.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego dostępu do sieci Internet.